هزینه ارسال

بدینوسیله به اطلاع شما میرسانیم که هزینه ارسال نارنجی شاپ به دو صورت میباشد:

1) عزیزانی که در تهران سکونت دارند.

ارسال سفارش برای این عزیزان با پیک صورت میگیرد و هزینه ارسال 19.500 تومان میباشد.

2) عزیزانی که در خارج از تهران سکونت دارند.

هزینه ارسال سفارش این عزیزان با توجه به روش ارسال مرسولشون (سفارشی یا پیشتاز) محاسبه میشود.

(این مبلغ توسط اداره پست تعیین میشود)

اسکرول به بالا